Nerf City Disclaimer

Tijdens uw verblijf gaat u akkoord met de ALGEMENE VOORWAARDEN van Nerf City.

 • Hierbij zie ik voor altijd af van enige aansprakelijkheid die ik zou kunnen aanvoeren tegen Nerf City, de speelterreineigenaars of enig andere deelnemer aan het Nerf spel; ongeacht de aard en de oorzaak van de verwonding.
 • De deelnemer verklaart zich nadrukkelijk te distantiëren ten opzichte van politieke, religieuze of andere groeperingen.
 • Alcohol, drugs, diefstal, mishandeling, bedreiging, schelden, agressie of geweld worden niet getolereerd en is streng verboden. De organisatie behoudt het recht tot aanhouding en uitzetting van het pand met aangifte bij politie. U kunt uw vergoeding niet terugkrijgen.
 • Nerf City kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of schade aan het materiaal of bezittingen van de deelnemers. Dit geschiedt geheel op eigen risico.
 • Personen die worden betrapt of verdacht van diefstal worden overgedragen aan de politie.
 • Ik zal mij houden aan het reglement en de spelregels. Evenals zal ik zorg dragen voor het materiaal dat ik ter beschikking krijg. Beschadigden aan en/of niet complete wapens, toebehoren en de aan u verstrekte uitrusting dienen door uzelf volledig te worden vergoed
  (Wapen = €45,-; Kledij = €25,-; Gelaatsbescherming = €10,-).
 • Ik beloof van steeds oogbescherming en gezichtsbescherming te dragen en deze in het terrein nooit af te nemen. Ik neem er kennis van dat er geen tussenkomst is van de verzekering bij oogletsel of tand letsel.
 • Nerf City is niet aansprakelijk voor letsel aan uzelf of anderen.
 • U neemt vrijwillig deel aan een evenement georganiseerd door Nerf City en bent lichamelijk in staat om dit te doen.
 • Deelnemer dient zich te allen tijde aan alle veiligheidsvoorschriften te houden en de richtlijnen van de Crew strikt op te volgen.
 • Ik ben volledig op de hoogte van risico’s t.o.v. mezelf en anderen met betrekking tot het Nerf spel en dat ik nooit onder eender welke omstandigheden iemand met opzet op het hoofd/aangezicht zal schieten.
 • Foto’s en overig beeldmateriaal wat geproduceerd/gemaakt wordt op een event kan gebruikt worden voor promotie doeleinden.
 • Door het tekenen van deze verklaring geeft de ouder/verzorger van het evenement hier stilzwijgend toestemming voor en ziet hij af van eventuele vergoeding voor schade, letsel, diefstal, portretrecht of andere.
Ondertekening van deze disclaimer wordt door ouder/verzorger getekend op de locatie.
Door ondertekening van bovenstaande informatie, gaan wij er van uit dat u de informatie heeft gelezen en begrepen.